این سامانه جزو نرم افزارهای دانشگاهی  نماد بوده و امکان مدیریت خوابگاه را به طور کامل در اختیار دانشگاه قرار می دهد 

دانشگاهی گروه محصول
ثبت درخواست نسخه آزمایشی
نسخه آزمایشی نرم افزار
تمامی حقوق محفوظ و مربوط به شرکت ایمن افزار شایگان می باشد