توضیح در خصوص مصوبه سازمان تامین اجتماعی و شرط سنی برای بیماران زیر دوازده سال

 

با توجه به مصوبه جدید سازمان تامین اجتماعی در خصوص رعایت کردن شرط سنی برای بیماران زیر دوازده  سال در هنکام ثبت نسخه و سوال های مکرر کاربران نرم افزار داروخانه مبنی بر چگونگی ثبت اینگونه نسخ ، موارد ذیل را به اطلاع می رساند

- نرم افزار را بروزرسانی کرده و آخرین نسخه نرم افزار را نصب نمایید .

- تعدات بیمه ای را بروزرسانی کرده و از این نظر بروز  باشید

هنگام ثبت داروهای مذکور ، پیغام لزوم تخصص شرط سنی برای شما نمایش داده می شود و با تایید آن می توانید ادامه کار را انجام دهید .

بنابراین نیازی به استفاده از کدینگ خاص و یا انجام روش های پیچیده در این زمینه نخواهد بود . 


گروه خبری: نرم افزار
ﺳﻪشنبه 2 مرداد 1397
تمامی حقوق محفوظ و مربوط به شرکت ایمن افزار شایگان می باشد