معرفی داروخانه های دکتر زهتابچی و دکتر دیناروند ، و فرایند استفاده از نرم افزار شارپ

با هماهنگی های به عمل آمده با مدیریت محترم  داروخانه  دکتر زهتابچی و  داروخانه دکتر دیناروند ، و همکاری این عزیزان ، دو نمونه فیلم ، از نحوه عملکرد داروخانه ، فرایند ها و  شرایط استفاده از نرم افزار مدیریت داروخانه تهیه شده است که در کانال آپارات شرکت قرارداده شده است . در اینجا لینک هر دو نمونه فیلم ارائه می شود . 

داروخانه دکتر زهتابچی و فرایند کاری  و استفاده از نرم افزار مدیریت داروخانه  شارپ 

داروخانه دکتر دیناروند و فرایند کاری  و استفاده از نرم افزار مدیریت داروخانه  شارپ 


گروه خبری: عمومی
چهارشنبه 9 اسفند 1396
تمامی حقوق محفوظ و مربوط به شرکت ایمن افزار شایگان می باشد