نحوه تنظیم حق فنی بر اساس تغییرات جدید اعلام شده توسط انجمن داروسازان ایران درنرم افزار شارپ

نحوه تنظیم حق فنی بر اساس تغییرات جدید اعلام شده توسط انجمن داروسازان ایران درنرم افزار شارپ

متن نامه انجمن داروسازان ایران


 

برای تنظیم حق فنی بر اساس شرایط نامه فوق لازم است به منوی 1541 مراجعه نمایید.


فرم زیر باز می شود که لازم است هر گونه اطلاعات قبلی را در ابتدا حذف نمایید .

حال می توانید با استفاده از گزینه افزودن، یک شرط جدید ثبت کنید . شرط نخست تا مبلغ 20000 ریال حق فنی 10000 ریال می باشد


حالت دوم از 20001 تا 50000 ریال که به شکل زیر درج می کنیم


حالت سوم مبالغ بالای 50000 ریال است که اطلاعات را به این شکل وارد می کنیم


برای تعریف تعرفه فروش بدون نسخه OTC از منوی 1542 اقدام می کنیم ،


اولین شرط حق فنی  OTC  به شکل زیر می باشد


دومین شرط هم به شکل زیر


یادآور می شود که کلمه حق فنی به تعرفه خدمات دارویی تغییر کرده است که ممکن است در آینده باز هم تغییر نماید . پس برای پیشگیری از هر نوع مشکل بعدی امکان درج اطلاعات بر اساس نیاز فراهم شده است . به منوی 685 بروید و به جای کلمه حق فنی هر آنچه می خواهید 

تمامی حقوق محفوظ و مربوط به شرکت ایمن افزار شایگان می باشد