نسخه طلایی شارپ

مدیریت داروخانه هرگز به این سادگی نبوده است

(نرم افزار جامع داروخانه نسخه طلایی (شارپ

نرم افـزار جدید داروخـانـه ایمن افـزار ( نسخه شارپ )، پس از بازنگـری هـای متعدد نرم افـزار های مختلف، از جمله نرم افـزار ایمن افـزار (نسخه 5/8 و نسخه هـای قبلی)، كه در بیش از 2500 داروخـانه نصب و در حال استفـاده مـی باشد، مجدداً طـراحـی و تولید شده است. در طراحی نرم افزار نسخه شارپ ایمن افزار، با بهره گیری از نقطه نظـرات مثبت داروخـانه داران، صـاحب نظـران، و تحقیقات مستمر كارشناسان با تجربه، مشكلات داروخانه ها با روش هـای بسیار كـاربردی حل شده است. سـاده شدن كارهـا تا حد قابل توجه، سرعت بخشیدن به عملیات، جلوگیری از خطاهای انسانی، به حداقل رساندن زیانها و كسورات داروخانه از كانالهای مختلف، به روز رسانی خودكار برنامه و اطلاعـات قیمتهـا و تعهـدات بیمه از طـریق اینترنت، حسـابداری و انبـارداری ویژه، گـزارشات بی نظیر مدیریتی و استفـاده از تكـنولوژی های مفید در نرم افزار از ویژگیهای بارز نسخه شارپ ایمن افــزار مـی باشد.

بروز شدن داروخانه از طریق اینترنت در کوتاهترین زمان

شرکت ایمن افزار شایگان با نسخه جدید نرم افزار خود (نسخه شارپ)، امکان به روز نمودن آخرین قیمت داروها، سقف تعهد بیمه ها برای هر دارو و آخرین نسخه برنامه را از طریق اینترنت به راحتی و بدون هیچ یک از مشکلات قبلی در اختیار داروخانه ها قرار داده است.
 • بروز شـدن آخــرین قیمت کالاهـا به طور اتوماتیک در هر زمان از طریق اینترنت
 • بروز شــدن سـقف تعهــد بیمـه هـا طبق آخرین بخشنامه های سازمانها به طور اتوماتیک در هر زمان از طریق اینترنت

کنترل انبار، تسهیل سفارش کالا

شرکت ایمن افـزار شایگان با نسخه جدید نرم افزار خود (نسخه شارپ)، علاوه بر توانمندی ویژه در کنترل انبارها و قفسه های داروخانه، مواردی چون سفارش به شرکتهای پخش را بسیار ساده و کاربردی نموده است.
 • کنترل دقیق موجودی هریک از انبارها و قفسه ها
 • سامان یافتن بی نظمـی هـا در انبــار
 • آگاهی از نیاز داروخـانه بر طبق صورت شـرکـت هـای پخش و تسهیل سفارش کالا بر طبق آن
 • کنترل محل اصلی و فرعی (انبار و قفسـه) نگـهــداری کـــالا و تاریخ هـای انقضـاء

کنتــــرل صنــــدوق

شرکت ایمن افزار شایگان با نسخه جدید نرم افزار خود (نسخه شارپ)، دقت و سلامت عملیات صندوق را تضمین نموده است.
 • کنترل دقیق فیش های واریز به صنــدوق و مـرجـــوع پول از صنـدوق وسـاده نمـودن کـار صندوقداران و پرسـنل با فیش بارکــددار
 • ثبت دقیق عملیات انجـام شده توسط هــر صندوقـدار مانند تحـویـل صنـدوق، برداشـت، واریز، موجـودی، ... و گزارشات مدیریتـی ویژه
 • امکـان تعـریف انواع تخفیفات و اضافـات و ثبت آنهـا (بصورت مبلـغ و درصد) برای هـر قلم از سند فـروش یا کل سند فروش
 • پیشنهـاد کــالا به صنـدوقدار جهت روند کردن مبلغ مشتری بطـور اتومـاتیک طبق تعـریف مـدیر سیـستـم (مانند چسب زخم و ...)
 • ارتباط با سیستم جـامع مالـی و حسابداری و ثبت اسناد مالـی و اسناد انبار به طور اتومـاتیک در سیـستـم

استفاده از تکنولوژی روز در کنترل و کسب اطلاعات مدیران

شــرکت ایمن افــزار شـایگـان در نسخه جدید نرم افــزار خود (نسـخه شارپ)، از جدیدترین تکـنولوژی هـا جهت بهـره برداری از امکـانات سیستمـی بهـره مـی گـیرد.
 • استفاده از تکنولوژی RFID , RF جهت مقـاصد مختلـف (کنترل ورود و خروج، ثبت سریع کالاها در برنامه، انبارداری و ...)
 • تکـنولوژی بالا و سـرعت قـابل توجـه در ذخـیره و بازیـابـی اطلاعـات
 • استفــاده از سخت افزارهـای مخـتلف بـه صــورت کــامـلا کـــاربردی
 • استفاده از تکنولوژی SMS جهت اطـلاع رسـانی به مـدیـران در مــورد تغـییرات خــــاص در اطلاعـات برنـامه
 • سـازگـاری با سـامـانه کـارت هـوشمند سـلامت
 • سیستم نوبت دهی به مراجعات بیمـــاران به صــورت کــاملا کــاربردی (نـرم افـــزاری یا سخت افزاری)
 • آمـوزش تخصصـی، یک سـال پشتیبانـی رایگـــان و ده سـال خدمـات پس از فـروش

جلوگیری از سرقت در داروخانه

شرکت ایمن افزار شایگان با نسخه جدید نرم افزار خود (نسخه شارپ)، کنترل دقیق و کاربردی موجودی کالاها و جلوگیری از سرقت کالاهای گران قیمت و وجوه صندوق را تضمین نموده است.
 • در اختیار بودن موجودی هر کالا در هر انبار، در هر تراکنش، در هـر لحظه و هـر تاریخ
 • کـنترل دقیق عملیات صندوق، دریافتها و پرداختها
 • کنترل دقیق نرم افـزاری ورود و خـروج کـالا
 • ثبت و پیگـیری کـلیه عملیات انجـام شده توسـط کـاربران و سیستم (ورود، تغـییر، حذف اطلاعـات و ...)
 • تشخیص و کـنترل خـروج کالای غیرمجـاز از داروخـانه توسط امواج الکترومغناطیس (RF , RFID)

...حذف کسورات و زیانهای داروخانه ناشی از خطاهای پرسنل و

شرکت ایمن افزار شایگان با نسخه جدید نرم افزار خود (نسخه شارپ)، با از بین بردن امکان اشتباه، تسهیل کارهای جاری و با توجه به ساده و کاربردی بودن نرم افزار، زیان های داروخانه را به حداقل ممکن می رساند.
 • به روز شدن قیمت داروهـا و سقف تعهد بیمه ها طبق آخرین بخشنامه هـای سازمانها به طور اتوماتیک از طریق اینتـرنت
 • عدم امکان اشتباه کاربر در ثبت برندهـای مختلف دارویـی در نسـخ بیمـه ای بدون نیــاز به آگاهی پرسنل از قوانین بیمه ها
 • عدم نیاز به ثبت یا تغییر قیمت کالاهـای داخـل قفسه
 • جلوگـیری از زیانهـای ناشـی از خطاهای انسانی
 • کـــنترل دقـیق و کــاربـردی تاریخهای انقضاء کالاها

سرعت و دقت بخشیدن به کار داروخانه

شرکت ایمن افزار شایگان با نسخه جدید نرم افزار خود (نسخه شارپ)، علاوه بر ساده کردن عملیات، سرعت و دقت قابل توجهی به انجام امور داروخانه می بخشد.
 • سرعت و دقت بسیار بسیار بالا در کلیه عملیات داروخانه
 • بهبود بخشیدن به روند کارها با بهره گیری از سخت افزارهای مناسب در نرم افزار
 • دارای امکاناتی نظیر صندوقهای الکترونیکی POS که یک مجموعه متشکل از کشوی پول، مانیتور LCD،نمایشگر مشتری، چاپگر فیش، بارکد خوان، یک رایانه، صفحه کلید، ماوس و نرم افزار نسخه شارپ ایمن افزار می باشد
 • چاپگـر نسخه و فیش، کشـوی پول و نمایشگـر مشـتری
 • چاپگر مخصوص برچسب بارکد و برچسب دستور مصرف دارو
 • مانیتورهـای لمسی جهت حذف ماوس و صفحه کلید
برخلاف بسیاری از نرم افـزارهای موجود كه در عمل پاسخگـوی نیازهـای واقعـی داروخانه نیستند، مهمترین ویژگـی نسـخه جدید نرم افـزار داروخـانه ایمن افـزار (نسـخه شـارپ)، انجام بسیار ساده و كـاربردی اموری اسـت كـه پـیـش از ایـن، انجـام آن تـوسـط رایـانـه غیـرممكـن یا دشـوار می نمـود و یا به صـورت دستـی انجام مـی شد. این ویژگــی، سـرعت عمل و دقت كار داروخانه را بسیـار بالا برده و موجب افـزایش سطـح رضـایتمندی مشتـریان، سادگـی كـار پرسنـل داروخـانه و سهـولت كنترل داروخـانه گردیده است.

(ویدئوی معرفی و آشنایی با نحوه کار نرم افزار مدیریت داروخانه (شارپ

 

 

 

 

 

هر دو نرم افزارمدیریت داروخانه (شارپ و دلفین) امکان بروزرسانی قیمتها و تعهدات سازمانهای بیمه گر اصلی را از طریق اینترنت دارا می باشند. برای این کار تنها یک کلیک و داشتن اینترنت کافی ست.

در صورت تمایل می توانید با ما تماس بگیرید تلفن 02166424275 در ساعات اداری ,09124400744 و 09102699101 تلفن های کارشناسان ما در ساعات غیر اداری هستند برای مشاوره شما.

اگر هم در بخش فروشگاه اینترنتی عضو شوید (یا از قبل مشتری ما باشید) می توانید درخواست دموی نرم افزاری را بدهید و یا حتی اقدام به خرید اینترنتی نمایید.

تمامی حقوق محفوظ و مربوط به شرکت ایمن افزار شایگان می باشد