تاکید بر پشتیبانگیری از اطلاعات نرم افزار

به کلیه کاربران نرم افزار های شرکت ایمن افزار شایگان (و حتی  سایر نرم افزار ها ) اکیدا توصیه می شود در این روزها که قطعی مکرر برق داریم ، حتما ، حتما ، حتما دائما از اطلاعات خود فایل پشتیبان تهیه نمایند .

تاکید می شود این کار تا جای ممکن انجام شود . چرا که در طی همین چند روز کاربران زیادی ، به دلیل نوسان برق ،کل اطلاعات خود را از داده اند 

بنابراین حتما از منوی مدیریت ، پشتیبانگیری ، حتما به صورت مرتب  پشتیبان تهیه نمایید و مطمئن باشید فایل پشتیبانی در هارد جداگانه ای ذخیره شود 


گروه خبری: عمومی
یکشنبه 2 خرداد 1400
تمامی حقوق محفوظ و مربوط به شرکت ایمن افزار شایگان می باشد