چند نکته مهم در ارتباط با بیمه جانبازان نیروهای مسلح

قابل توجه تمامی داروخانه‌های محترم طرف قرارداد:

یادآوری نکاتی پیرامون نحوه تعهّدات اقلام دارویی برای سرپرست جانباز و عائله تحت تکفّل ایشان(دفاتری که کلمه جانباز در آنها درج شده است) و فرزندان شهدا(دفاتری که حروف {ف-ش} در آنها درج شده است):

  • 1-کلیه اقلام مندرج در قسمت تعرفه دارویی سایت اینترنتی این سازمان esata.ir با هر گروه خدمتی (بیمه ای و غیر بیمه ای) ضمن رعایت سایر ضوابط از قبیل شرط تخصّص، الزام به تایید، شرط بیمارستان و ... تا سقف تعرفه اعلامی به صورت رایگان و بدون فرانشیز(سهم بیمار) در تعهّد این سازمان قرار دارد.
  • 2-تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان(حق فنی) طبق ضوابط اعلامی قبلی (توجه به پیام 26/02/1398)برای این گروه از بیمه شدگان محترم در تعهّد سازمان می باشد.
  • 3-ملزومات مصرفی در نسخ دارویی متناسب با نوع و شکل داروی تجویزی مانند: سرنگ، اسکالپ، آب مقطر، ست سرم و ... بدون نیاز به تجویز جداگانه با فرانشیز رایگان مورد تعهّد سازمان می باشد. نکته: ملزومات مصرفی می بایست در فایل ارسالی به ادارات استانی ثبت گردند.
  • 4-داروهای خارج از لیست دارویی سازمان که در قسمت تعرفه های دارویی موجود نمی باشد، قابل ارایه در داروخانه نبوده و در صورت تجویز و درخواست ایشان، ضمن راهنمایی کامل، با ارایه فاکتور خوانا و معتبر جهت بررسی به ادارات استانی ارجاع گردند.
  • 5-نسخ مربوط به این گروه از بیمه شدگان محترم می بایست در فایل جداگانه و با نام NOS4.TXT به ادارات استانی ارسال گردد.
  • 6-در حال حاضر کلیه داروخانه های طرف قرارداد ملزم به رعایت ضوابط اعلامی می باشند و نیازی به ثبت قرارداد جداگانه نمی باشد.

گروه خبری: عمومی
شنبه 24 آبان 1399
تمامی حقوق محفوظ و مربوط به شرکت ایمن افزار شایگان می باشد