نحوه ی حل مشکل تگ RN و NN در خروجی نیروی مسلح

نحوه ی حل مشکل تگ RN  و NN  در خروجی نیروی مسلح

 

طبق قوانینی که از طرف سازمان بیمه ی نیروی مسلح معین گردیده خروجی صورتحساب نیروی مسلح باید فاقد تگ RN  و حاوی تگ NN  باشد. اگر برنامه ی شما شارپ بود برای حل این مشکل به روش زیرعمل نمایید:

داروخانه ← صورتحساب سازمانها ← ایجاد صورتحساب سازمانها

سپس ماه مورد نظر و لیست بیمه ی نیروی مسلح را انتخاب کنید و قبل از تهیه ی NOS از آیتم فایل خروجی عدم نمایش RN  را انتخاب نمایید و سپس فایل خروجی NOS  را تهیه کنید.

*************************

اگر برنامه ی شما دلفین بود تنها کاری که باید انجام دهید این است که در صورتحساب سازمان ها پس از انتخاب لیست بیمه ی نیروی مسلح برای گرفتن خروجی از گزینه ی ایجاد NOS  نیروی مسلح استفاده کنید. با استفاده از این آیتم به صورت خودکار RN  ارسال نمی شود و NN  ارسال می شود.


گروه خبری: سخت افزار
شنبه 25 آبان 1398
تمامی حقوق محفوظ و مربوط به شرکت ایمن افزار شایگان می باشد