داروخانه های جدیدی که در مرداد ماه به خانواده بزرگ ایمن افزار پیوسته اند

داروخانه های جدیدی که در مرداد ماه به خانواده بزرگ ایمن افزار پیوسته اند 
تقدیر و تشکر از انتخاب نرم افزار شارپ و شرکت ایمن افزار شایگان 
امید که بتوانیم خدمات شایسته ای را به شما عزیزان ارائه دهیم 

داروخانه دكتر شعباني
داروخانه دكتر حنا بقايي
داروخانه دكتر داوري 
داروخانه دكتر معصومه عباسي
داروخانه دكتر جعفري
داروخانه علي عسكر كرمي
داروخانه دكتر آقا ميري
داروخانه دكتر خدادادي
داروخانه دكتر سپيده نوروزي
داروخانه شهرك امام خميني
داروخانه بيمارستان امام حسين گلپايگان
داروخانه ارژنگ
داروخانه دكتر حيدري
داروخانه دكتر حريري
داروخانه ري
داروخانه دكتر بني اسدي
داروخانه فلمينگ
داروخانه دكتر غلامرضا توكلي
داروخانه دكتر شيخي
داروخانه دكتر پرديس
داروخانه دكتر علايي يگانه
داروخانه جردن
داروخانه دكتر حديدي
داروخانه دكتر صادقي
داروخانه سيد امير كيايي
داروخانه دكتر خانمحمد
داروخانه ارجان
داروخانه دكتر مريم محمدي
داروخانه دكتر يزداني
داروخانه دكتر پاكروح
داروخانه دكتر ناصح
داروخانه دكتر فكاري

گروه خبری: عمومی
یکشنبه 17 شهریور 1398
تمامی حقوق محفوظ و مربوط به شرکت ایمن افزار شایگان می باشد