خیر مقدم به داروخانه های جدیدی که در اردیبهشت 98 به خانواده بزرگ ایمن افزار وارد شده اند

 

به تمامی داروخانه هایی  که در اردیبهشت 98   به  خانواده بزرگ ایمن افزار پیوسته اند خیر مقدم می گوییم 

تا این لحظه بیش از 4500 داروخانه فعال در سراسر کشور در جمع این خانواده هستند و همین امر مسئولیت ما را در توسعه و بهبود نرم افزار و خدمات آن خطیر تر می سازد . قطعا خدمات بهتر ما به داروخانه  باعث بهتر شدن خدمات داروخانه به مردم خواهد شد و همین رضایت مردم ما را بس . 

 

داروخانه دكتر نوشين شهوند
داروخانه دكتر شيخ الاسلامي
داروخانه مركزي اشرف آباد
داروخانه محمدي
داروخانه بيمارستان امير مازندراني
داروخانه دكتر ياسر باقري
داروخانه آقاي احمدي
داروخانه دكتر بالشي
داروخانه دكتر نگين شيرزاد
داروخانه دكتر چهارمحالي
داروخانه شميران
داروخانه دكتر لهرابيان
داروخانه دكتر عيوقي
داروخانه درمانگاه دوآب
داروخانه بيمارستان پول
داروخانه درمانگاه شبانه روزي كجور
داروخانه مرمر
داروخانه دكتر ولي پور
داروخانه دكتر آبزن
داروخانه دكتر كوروش شايان جو
داروخانه دكتر جعفرزاده
داروخانه دكتر زينعلي
داروخانه دكتر فرشاد بالش زر
داروخانه شبانه روزي دكتر بهبودي
داروخانه بيمارستان امير مازندراني
داروخانه دكتر غنچه
داروخانه دكتر آذرمير

 


گروه خبری: عمومی
چهارشنبه 15 خرداد 1398
تمامی حقوق محفوظ و مربوط به شرکت ایمن افزار شایگان می باشد