قرارداد پشتیبانی ویژه (نرم افزار مدیریت داروخانه - شارپ ) چیست ؟

برخی از مدیران داروخانه ها که کاربر  نرم افزار مدیریت داروخانه - شارپ  هستند  ، به دلیل حجم بالای کار و نبود تکنسین های با تجربه  ترجیج می دهند که کارشناسان شرکت،  نظارت و آموزش دائمی بر عملکرد سیستم داروخانه داشته باشند . در این حالت بر اساس نیازهای داروخانه، زمانبندی و هزینه ها مشخص شده  و در زمانهای تعیین شده ، کارشناسان شرکت در داروخانه حضور می یابند

با این شرایط مدیران  بسیاری از داروخانه ها ترجیح می دهند به جای استخدام یک یا چند تکنسین برای انجام این کارها ، از شرکت ایمن افزار شایگان کمک بگیرند . چرا که با این روش از اجرای صحیح و کامل فرایندها اطمینان یافته و از سوی دیگر تکنسین های خودشان نیز تحت آموزش کامل عملیاتی قرار می گیرند و شرایط داروخانه همواره در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت .

در صورتی که شما نیز تمایل به استفاده از این خدمات دارید ، پیشنهاد می شود با مدیریت بخش فروش آقای مهندس حائری تماس بگیرید .

 تلفن  66424275 

موبایل : 09124400744 آقای مهندس حائری 

تمامی حقوق محفوظ و مربوط به شرکت ایمن افزار شایگان می باشد