لینک چند مقاله خوب در خصوص مدیریت داروخانه از سایت medplus.ir

مقاله ای با عنوان  اصول مدیریت برای داروخانه داران در سایت medplus.ir وجود دارد که به نظر نکات آموزنده و خوبی را در بر داشت . در اینجا لینک مطلب را برای شما قرارداده ایم به همراه چند مطلب مرتبط دیگر از همین سایت .

اصول مدیریت برای داروخانه داران 

توصیه های مدیریتی برای مدیران داروخانه ها 

توصیه هایی برای طراحی دکوراسیون داروخانه 

داروخانه ها در بریتانیا

داروساز هفت ستاره

تمامی حقوق محفوظ و مربوط به شرکت ایمن افزار شایگان می باشد