امروز جمعه 26 مرداد 1397

طراحی و چاپ کارت دانشجویی و پرسنلی

کارتهای نوع RFID در بسیاری از سامانه های مرتبط با پرسنل استفاده می شوند . از جمله این استفاده ها سامانه تردد و حضور و غیاب ، گیتهای ورودی به یک مکان خاص و سامانه های اتوماسیون تغذیه می باشند . شرکت ایمن افزار شایگان نیز از همین تکنولوژی برای سامانه های دانشگاهی خود استفاده می نماید . در این روش از کارتهای  RFID نوع مایفر 13.56MHz استفاده می شود . این کارتها هم به عنوان کارت دانشجویی و هم به عنوان کارت اتوماسیون تغذیه مورد استفاده می باشد . درآینده ای نزدیک استفاده های بیشتری از این نوع کارتها خواهد شد ، به طور مثال ورود و خروج دانشجویان به دانشگاه ، حضورو غیاب جلسه امتحان ،  کتابخانه ،باشگاههای فرهنگی و ورزشی و خوابگاه نیز از این جمله خواهند بود . بنابراین به کلیه کاربران نرم افزارهای نماد پیشنهاد می شود که از این نوع کارتها به عنوان کارت دانشجویی استفاده نمایند تا بعدها نیز در توسعه سیستم بتوانند استفاده مناسبی از آنها داشته باشند .

 

 

 

 

 

نمونه چند کارت طراحی و ارائه شده در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .(یادآور می شود برخی از نمونه ها توسط دانشگاه طراحی و ارائه  شده است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 


گروه محصول :
سخت افزار دانشگاهی ، دانشگاهی ، خدمات
برگشت
نسخه آزمایشی نرم افزار :