امروز جمعه 26 مرداد 1397

سمينار علمي و كارگاه آموزشي يكروزه تلفيق دارويي در بيمارستان ها 26 بهمن ماه 1396

چهارشنبه 25 بهمن
1396

شرکت ایمن افزار شایگان مفتخر است به حضور  در نمایشگاه جانبی سمینار  
 علمي و كارگاه آموزشي يكروزه تلفيق دارويي با رويكرد جايگاه داروسازان در ارتقاء ايمني و كيفيت خدمات دارويي در عرصه بيمارستاني که   انجمن داروسازان ايران با همكاري سازمان غذا دارو و انجمن متخصصين داروسازي باليني ايران برگزار مينمايد 

کارشناسان ما جهت پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در این سمینار حضور خواهند داشت . باعث افتخار است که در خدمت شما عزیزان باشیم .


 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

لینک خبر- سایت انجمن داروسازان ایران 

  


گروه خبری: عمومی برگشت