امروز چهارشنبه 30 خرداد 1397

آخرین تغییرات سازمان بیمه سلامت برای ارسال نسخ داروخانه ها

شنبه 6 خرداد
1396

 

آخرین ورژن نرم افزار شارپ و دلفین طبق آخرین استانداردهای سازمان بیمه سلامت آماده سازی گردیده و جهت به روزرسانی، در دسترس داروخانه های طرف قرارداد شرکت ایمن افزار قرار گرفته است.

از ابتدای فروردین ماه 1396 فرمت ( قالب ) فایل خروجی سازمان بیمه سلامت تغییراتی داشته و چندین گزینه از جمله جنسیت ، نوع دفترچه ، کد ملی و... به فرمت قبلی اضافه شده است. این تغییرات در فرمت فایل خروجی نرم افزارهای شرکت ایمن افزار شایگان طراحی و پیاده سازی گردیده است و از این پس داروخانه ها با به روزرسانی نرم افزار خود میتوانند خروجی استاندارد سازمان بیمه سلامت را تهیه کرده و تحویل سازمان دهند.

 


گروه خبری: عمومی برگشت