امروز شنبه 30 تير 1397

آموزش نرم افزار حسابداری - (ماژول مرتبط با شارپ)

1 - آشنایی با اصول حسابداری

2- تنظیمات و مدیریت سیستم 

3- اطلاعات پایه

4- تراکنش های مالی

5-سند حسابداری